Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Από την ΑΑΔΕ, στις 10/1/2024, εκδόθηκε η παρακάτω Ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2024. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023. Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν για το φορολογικό έτος 2023 να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το φορολογικό έτος 2024 και επόμενα θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους.

Είσοδος στην εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος

Προθεσμίες:

ΑΠΟ 10.01.2024 ΕΩΣ 28.02.2024

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
προσφορά προς ιδιώτες