Εργατικά - ΑσφαλιστικάΨηφιακή κάρτα εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, (εκτός των Τραπεζών και Σούπερ Μάρκετ με άνω των 250 εργαζομένων) , οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω της ψηφιακή κάρτα εργασίας, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση από το Λογιστικό Γραφείο Αθήνα Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 49758/2022 και θέμα “Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’3520)”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2668/31-05-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2668/31-05-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων