Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε Λογιστές που θέλουν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τα δικά τους λογιστικά γραφεία καθώς και σε ιδιοκτήτες νεοσύστατων λογιστικών γραφείων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την γνώση και εμπειρία ή θα ήθελαν μία δεύτερη γνώμη, προκειμένου να ολοκληρώσουν εργασία που αφορά το πελατολόγιο τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ, ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ, ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

 1. Απάντηση ερωτημάτων και επεξήγηση πραγματικών δεδομένων για συμπλήρωση συνόλου δηλώσεων επιχειρήσεων ανεξαρτήτου νομικής μορφής και κατηγορίας λογιστικών βιβλίων, καθώς και ιδιωτών. Π.Χ. : Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων ή Αποκτήσεων, Intrastat Άφιξης ή Αποστολής , Προσωρινή Δήλωση, Οριστική Δήλωση, Εργασίες σε My Data, Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου, Κατάσταση Συμφωνητικών, Δήλωση Φόρου Μερισμάτων, Δήλωση Φόρου Εισοδήματος κλπ.
 2. Απάντηση ερωτημάτων σε θέματα λογιστικών εγγραφών απογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.
 3. Καθοδήγηση και παροχή πληροφοριών για ολοκλήρωση εργασιών έναρξης, διακοπής, μεταβολής κλπ εργασιών , οι οποίες απαιτούν λογιστικές γνώσεις.
 4. Παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης για ολοκλήρωση εργασιών μέσω διαδικτύου, σε Taxis, IKA, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, Εργάνη κλπ.
 5. Απάντηση ερωτημάτων και επεξήγηση πραγματικών δεδομένων για εργατικά θέματα, σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.
  Συγκεκριμένα :

  • Κάρτα πρόσληψης, οικειοθελή αποχώρηση, απόλυση εργαζομένου καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΟΑΕΔ.
  • Συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο της «Γνωστοποίησης ορών σύμβασης εργασίας».
  • Ένταξη μισθού σε συλλογική σύμβαση, κατάθεση “Κατάστασης Προσωπικού και Ωρών Εργασίας”, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Κατάθεση «Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» με στοιχεία – μισθοδοσία των εργαζομένων, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΙΚΑ.
  • Υπολογισμό, απόδοση εισφορών σε κύριο ταμείο ασφάλισης (ΙΚΑ) ή και επικουρικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ, κ.λ.π.) σε περίπτωση ένταξης.
  • Υπόδειξη για συμπλήρωση «βιβλίου αδειών», σε περίπτωση λήψης κανονικής αδείας από εργαζόμενο.
  • Κατάθεση λοιπών εντύπων – δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορούν την μισθοδοσία της επιχείρησης (Προσωρινή Δήλωση, Οριστική Δήλωση ,Βεβαίωση Αποδοχών, , κ.λ.π.).
 6. Δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας σας μαζί μας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες για 12 μήνες τον χρόνο.
 7. Σε περίπτωση που από μέρους σας κριθεί αναγκαίο, επίσκεψη στο χώρο σας έμπειρου συνεργάτη μας για συζήτηση ή για την επίλυση του όποιου σχετικού με την δραστηριότητά μας θέμα προκύψει και δεν είναι εφικτή η αντιμετώπισή του από απόσταση. Αντίστοιχα δυνατότητα επίσκεψης και αντιμετώπισης του θέματος στο χώρο μας.
 8. Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους ΦΕΚ, καθώς και κατάθεση προτάσεων και συμβουλών μας μέσω Newsletter.

Για την απάντηση των ερωτημάτων , καθώς και την παροχή των υπολοίπων υπηρεσιών, δεν απαιτείτε από μέρους μας, η κοινοποίηση στοιχείων (Επωνυμία κλπ) επιχείρησης – πελάτη του Λογιστικού Γραφείου.

Με δυο λόγια, απαντάμε, βοηθάμε, συμβουλεύουμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η «εργασία» ενός λογιστικού γραφείου, μιλώντας πάντα την γλώσσα του συναδέλφου.

Πρέπει να γνωρίζετε :

Από την έναρξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λαμβάνουμε γνώση. Που σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων που βάσει του νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε σχετικά (έλεγχος ΣΔΟΕ., κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε άμεσα “οικονομική προσφορά συνεργασίας” καλέστε μας στο 210-8651701 ή επικοινωνήστε μαζί μας.