Τι πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέξετε σωστά τί εταιρεία θα δημιουργήσετε

Τα κριτήρια επιλογής νομικής μορφής μιας επιχείρησης είναι δύο. Σας τα καταθέτουμε με δυο λόγια. ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ – Νομική κατοχύρωση: Η νομική κατοχύρωση των εταίρων και της επιχείρησης διαφοροποιείται ανάλογα της νομικής μορφής που αυτή έχει.Έτσι πριν επιλέξετε με ποια νομική μορφή θα πραγματοποιήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σκόπιμο θα ήταν να λαμβάνατε γνώση ,…

Πρόγραμμα επιδότησης επενδύσεων στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων (Μέτρο 123Α ύψους 150 εκ. Ευρώ)

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001…