small-question-sign

Διαγραφή Επισφαλών απαιτήσεων

Συνοπτικά – O λόγος μας Το άρθρο 26 του Ν.4172/2013, καθώς και η ΠΟΛ 1056/2015, θέτουν τις προϋποθέσεις, προκειμένου, ανείσπραχτα υπόλοιπα πελατών να χαρακτηριστούν ως επισφάλειες, καθώς και την εκδοχή διαγραφής των υπολοίπων τους.Οι επισφάλειες υπολοίπου πελατών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, δύναται να μειώσουν ισόποσα τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης.  …