Πολιτική Απορρήτου

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ (στο εξής αναφερόμενη ως εταιρεία) έχει διαμορφώσει την «Πολιτική Απορρήτου» εφαρμόζοντας τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). 1. Εισαγωγή 1.1 Η εταιρεία αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και σημασία τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό έχει συμμορφωθεί και θα συμμορφώνεται διαρκώς με…

Προαναγγελία υπερωριακής απασχόλησης από 1/7/2018

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από 1/7/2018 η υπερωριακή απασχόληση δηλώνεται στο ΣΕΠΕ πριν την έναρξη της. Από την 1η Ιουλίου 2018 η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου και μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Θα υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι…

small-question-sign

Φορολογική αντιμετώπιση ελεύθερου επαγγελματία με εισόδημα και από μισθωτή εργασία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Προσδιορίστηκε ο τρόπος φορολόγησης ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών την  παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση που υφίσταται και εισόδημα και από μισθωτή εργασία.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1087/11-5-2018, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «  Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παρ.…