Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας, για αγορά παγίων  δεν προσαυξάνουν τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης.
Αντίστοιχα οι αποσβέσεις των παγίων αυτών, ισόποσα της επιχορήγησης, δεν θεωρούνται δαπάνες που εκπίπτουν των κερδών.

 

Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την 1105041/2074/Α0012/2.1.2008, της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Για να δείτε την 1105041/2074/Α0012/2.1.2008, πατήστε εδώ. small question sign

 

 banner epixiriseon sm