Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2019

Σας καταθέτουμε, ανά μήνα, τον συντελεστή – ποσοστό Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων έτους 2019, καθώς και τον Τιμάριθμο του αντίστοιχου μήνα.Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr). Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι σχετική πληροφόρηση μπορείτε να έχετε και από την αυτόματη τηλεφωνική γραμμή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τηλέφωνο 210-4852142. Για να δείτε τον πίνακα με…

Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2019

Σας καταθέτουμε τις Ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ της αναγραφόμενης περιόδου. Για να δείτε τον πίνακα με τις Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2019, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Δήλωση φόρου δωρεάς

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής και από τους δυο συμβαλλόμενους, ανεξάρτητα αν για την σύσταση αυτής συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την…

small-question-sign

Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Συνοπτικά – Ο λογαριασμός μας  Σε ισχύ νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για όσους έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως της 4/8/2018 και πραγματοποιήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω, μαζί με τις λοιπές προϋποθέσεις – κριτήρια ένταξης, μπορείτε να τα δείτε στην Απόφαση με Αριθμ. Οι. 5387/81…