λογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Αναγγελία απασχόλησης σε Οικοδομικά – Τεχνικά έργα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας O εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 59, του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019. Για να δείτε το άρθρο 59/4611-2019,…

Υγεία – Ασφάλεια εργαζομένων σε χρήση δίκυκλων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.2. …

λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Καταχώρηση αριθμού κυκλοφορίας δίκυκλου σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Η ως άνω διαδικασία, θα καθοριστεί με…

λογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) ο τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας , σε περίπτωση που εργαζόμενος κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής του αδείας, το αργότερο εντός της πρώτης ώρας πραγματοποίησής της, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να την αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ. Η μη αναγγελία της, επιφέρει κυρώσεις…

λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Ευθύνη εργαζομένου, σε εκτέλεση εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ο εργαζόμενος ευθύνεται για την ζημιά που προξένησε στον εργοδότη, εάν αυτή οφείλεται σε δόλο. Σε περίπτωση αμέλειας, το δικαστήριο είτε απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον εργαζόμενο, είτε να κατανείμει την ζημιά μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο…

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από 1/7/2019, οι αποζημιώσεις απόλυσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος Φόρος μισθωτών υπηρεσιών, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω Τραπεζικών λογαριασμών πληρωμών και μεταφέρονται αντίστοιχα από τον πάροχο (Τράπεζα) στον λογαριασμό του μισθωτού και του Ελληνικού Δημοσίου. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από…

Βάσιμος λόγος απόλυσης εργαζομένου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής, πέραν των άλλων, η απόλυση εργαζομένου είναι έγκυρη, όταν πληρείται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων : • Οφείλεται σε Βάσιμο λόγο (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού χάρτη, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4359/2016 – Α’ 5).• Έχει γίνει εγγράφως.• Έχει καταβληθεί η οφειλόμενη…

small-question-sign

Ρύθμιση οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία έως 120 δόσεις. Νόμος 4611/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Α) Ρύθμιση οφειλών σε Δ.Ο.Υ.Στην ρύθμιση οφειλών μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στη ρύθμιση οφειλών του νόμου  4611/2019 υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών.Οι οφειλές αυτές θα πρέπει να έχουν  βεβαιωθεί και να μην έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή…

small-question-sign

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ Ν. 4611/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4611/17-5-2019, καθώς και με τις οδηγίες για την εφαρμογή των μειώσεων που με την Ε.2083/17-5-2019, εξέδωσε το Υπ. Οικονομικών, από 20/5/2019, ισχύει μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες. Στο άρθρο 121 του Ν.4611/2019, καταγράφονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες,  τα οποία…