Αναστολή ασφ. εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων για επιχειρήσεις, ελ. επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Για τις επιχειρήσεις παρατείνουμε την προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες, πλέον, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα. Παράλληλα, δίνεται τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών – επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς…

Διαδικασίες λήψης αποζημίωσης άδειας ειδικού σκοπού – Συμβάσεις εργασίας, ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης – Απόφαση του Υπ. Εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας με όλες τις λεπτομέρειες για την αναστολή συμβάσεων εργασίας, την ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης, καθώς και τις διαδικασίες λήψης και αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για να δείτε την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. 12998/232 της 28/3/2020, με θέμα «Μέτρα…

Παρατείνεται έως τις 11/4/2020 το κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται το κλείσιμο ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.…

Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής σε συγκεκριμένες δηλώσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων : Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, ε καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020. Φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, τα…

λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Απόφαση της ΑΑΔΕ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Μισθωτηρίων και της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, (με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 1/2/2020 έως 30/4/2020), καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/2/2020…

λογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Επιδότηση 100% των επιτοκίων όλων των επιχειρηματικών δανείων στις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές ή αυτοαπασχολούμενοι

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όσον αφορά στις επιχειρήσεις, που δεν είναι ατομικές ή αυτοαπασχολούμενοι, στους κλάδους που πλήττονται, αυτές θα έχουν επιδότηση των επιτοκίων 100% όλων των επιχειρηματικών δανείων που έχουν για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Πρόκειται για έμμεση ρευστότητα και ένα κεφάλαιο…

Αναστολή λήξης για 75 ημέρες στις μεταχρονολογημένες επιταγές. Λύση του ζητήματος με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Το Υπουργείο Οικονομικών στις 27/3/2020, ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι θα γίνουν ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Βασικό στοιχείο των ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον…