Παράταση σε δήλωση ενδιαφέροντος επιστρεπτέας προκαταβολής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Παρατείνεται έως τις 21/04/2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), για την ένταξή των επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 9/4/20 του Υπ. Οικονομικών, το οποίο και σας καταθέτουμε εδώ.

Παράταση 2 ημερών σε δήλωση αποθεμάτων – Εγκύκλιος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης δίνονται διευκρινήσεις ως προς την δήλωση αποθεμάτων κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές ρυθμίσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο 37593/9.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης, με θέμα “Διευκρινήσεις ως προς την υποχρέωση πώλησης εφημερίδων στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης…

Έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμες πληρωμές Δ.Ο.Υ. – εγκύκλιος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δίνονται διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και για την παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55…