Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές

Συνοπτικα – Ο λόγος μας Προβλέπετε η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι και 31/08/2020, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, με αριθμό…

Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις μειωμένες εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 15 της 14/4/2020 του ΕΦΚΑ, με θέμα “Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και…

Προστέθηκαν νέοι ΚΑΔ στους πληττόμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Το Υπ. Οικονομικών πρόσθεσε δύο νέους ΚΑΔ επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, με 4 αποφάσεις που δημοσίευσε. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1083/2020, με θέμα “Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων” και Την απόφαση…