λογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Νέες παρατάσεις υποβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου και αναλυτικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ

Δίνεται παράταση της ημερομηνίας υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων περιόδου 12/2017-02/2020 για κοινές επιχειρήσεις και Δημόσιους φορείς, μέχρι την 01/06/2020 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αναλυτικής κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2017-02/2020, μέχρι την 01/06/2020.

Δήλωση αδειών ειδικού σκοπού – λοιπές εργασίες σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Νέα απόφαση από το ΕΡΓΑΝΗ τροποποιεί την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και επανακαθορίζει τους όρους και τα έντυπα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση 14638/Δ1. 4991, του Υπ. Εργασίας, με θέμα “Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός…

GDPR μέρα προστασίας για τηλεργασία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί, προτρέπουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, λόγω των μέτρων περιορισμού. Για το λόγο αυτό η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση…

λογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης – λοιπά θέματα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνει τη δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η τροποποίηση του ΚΑΔ γίνεται δεκτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι…

λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης φ.ε. 2019

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2019. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ. .

λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Επέκταση έως 15/5/20, στα μέτρα της απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, και η διακοπή συνδέσεων με Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία και Β. Μακεδονία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με τρεις υπουργικές αποφάσεις δίνεται παράταση της προσωρινής απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων. Η παράταση ισχύει έως 15/5/2020. Επίσης παρατείνεται έως τις 15/5/2020, ο…

λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Διαδικασία πληρωμής voucher επιστημόνων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Βάση της Κ.Υ.Α 350/14-04-2020, δίνεται η έγκριση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» . Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή…

λογιστικο γραφειο |

Νέος προσδιορισμός προστίμων για απασχόληση εργαζομένων σε αναστολή

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας θα επιβάλεται πρόστιμο 1.200,00 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην περίπτωση που απασχολούνται άτομα με αναστολή σύμβασης. Με την απόφαση αυτή ανακοινώνονται και λοιπά πρόστιμα της εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για τη διασπορά του Κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας…