λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Τρόπος έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οδηγίες για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, δίνονται σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν παραταθεί οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και σε Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Επίσης διευκρινίζεται τη διαδικασία για το πώς μπορούν να λάβουν…

Με το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Από 15/6/20 – 31/720, το κράτος θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ειδικότερα, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, η Πολιτεία θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, ως ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν ή και αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα…

Νέες διευκρινήσεις για τον συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α’ τριμήνου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δόθηκαν νέες διευκρινίσεις για τη διαδικασία του συμψηφισμού με μελλοντικές οφειλές του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α΄ τριμήνου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση της ΑΑΔΕ με αριθμ. Ε 2083, της 10/6/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη…

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται έκπτωση ενοικίου 40% τον μήνα Ιούνιο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούσαν να πλήττονται κατά τον μήνα Ιούνιο και απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών με αριθμ.…