Απαλλαγή ΦΠΑ σε δωρεάν παράδοση αγαθών και υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών λόγω Κορωνοϊού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση της ΑΑΔΕ, με αριθμ. Α.1143,…

λογιστικο γραφειο | φορολογικη δηλωση

Από 20/7/20, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις για ηλεκτρονική τιμολόγηση – ηλεκτρονικά βιβλία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Τα βασικά σημεία των αρχικών ημερομηνιακών υποχρεώσεων, είναι τα παρακάτω: α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής…

λογιστικο γραφειο | λογιστης online

Παράταση σε επιστρεπτέας προκαταβολή – διεύρυνση δικαιούχων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα ανάλογα συνοδευτικά στοιχεία, υποβάλλεται στην πλατφόρμα έως την 26η Ιουνίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση ΓΔΟΥ 138, της 22/6/2020, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2488/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης…