λογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής δαπανών στο 30% του εισοδήματος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα, με τις διατάξεις του (άρθρου 7) του φορολογικού νόμου 4646/2019, τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει από το 2020 και εφεξής να εξοφλούν με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες οι οποίες αφορούν την αγορά αγαθών καθώς…

Ποιες οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με την απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (37095/1436/17.9.2020) καθορίζεται η έννοια των «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» των ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς τις συνέπειες των συνεπειών μετάδοσης του Κορωνοιού. Επίσης, καταγράφονται τα απαιτούμενα ιατρικών πιστοποιητικά για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161). Μια…

Τεχνολογιστική | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά

Σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 29, περιέχονται οι διατάξεις για την απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά. Αναλυτικά το άρθρο 29 έχει ως εξής : Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται περ. θ) ως εξής: «θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους…

λογιστικο γραφειο | λογιστικό γραφείο

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 28, περιέχονται οι διατάξεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής : Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια…

Η απόφαση για τα νέα μέτρα στην Αττική

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση η οποία καθορίζει τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55821, της 20/9/2020, η…