λογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Δωρεά μας στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο πρoστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”

Ενημερώνουμε το πελατολόγιο μας ότι, στα πλαίσια Κοινωνικής Πολιτικής της εταιρείας, η οποία ακολουθείται ανελλιπώς από το 2014, πραγματοποιήσαμε τη δωρεά χρημάτων στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο πρoστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”. Η δωρεά υπολογίστηκε αναλογικά του αριθμού των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων που μας ανατέθηκαν για το φορολογικό έτος 2020. Για…

Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας – οδηγίες συμπλήρωσής της

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας, μαζί με τη δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και για μέλη Οργάνου Διοίκησης, σε ΕΡΓΑΝΗ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ.

λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας- Νόμος 4738/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο με Αριθμ. Ν. 4738/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020, με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες…

Παρατείνονται έως 30/4/21 οι οφειλές ΦΠΑ και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/10 – 30/10/20. Αφορά επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ…