λογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση Α 1104/2020, που αφορά την διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α1104/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1895/ 18/5/2020 με θέμα ‘‘ Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./13/3424/24-2-2020 απόφασης κατανομής δεκατεσσάρων (14) ατόμων ως τακτικού…