λογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες αθηνα

Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2021

Σας καταθέτουμε, ανά μήνα, τον συντελεστή – ποσοστό Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων έτους 2021, καθώς και τον Τιμάριθμο του αντίστοιχου μήνα.Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr). Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι σχετική πληροφόρηση μπορείτε να έχετε και από την αυτόματη τηλεφωνική γραμμή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τηλέφωνο 210-4852142. Για να δείτε τον πίνακα με…

λογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2021

Σας καταθέτουμε τις Ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ της αναγραφόμενης περιόδου. Για να δείτε τον πίνακα με τις Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2021, πατήστε εδώ.

Επίδομα ασθενείας – ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις – οδηγίες για Εργοδότες και Ασφαλισμένους. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από ανακοίνωση του e – ΕΦΚΑ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στις 22-1-2021 με θέμα ”Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας”. Για να δείτε την…

Ρυθμίσεις οφειλών προερχόμενες από επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια φυσικών προσώπων και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 293 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Τρίτου του Βιβλίου Πέμπτου του ν. 4738/2020. Μια πιο αναλυτική…