Εγγραφή σε ΓΕΜΗ ατομικών επιχειρήσεων.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Επιβάλλεται πλέον στις ατομικές επιχειρήσεις  η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 63/17-4-2021 με θέμα ”Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και…

λογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Νέα διαδικασία ελέγχου, επιβολής κυρώσεων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αλλαγές επήλθαν στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1187/2017, ως προς την διαδικασία ελέγχου, επιβολής κυρώσεων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1079, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1472/13-4-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’…

Τα νέα μέτρα που είναι σε ισχύ από 19/4/2021 έως 26/4/2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν  από τη Δευτέρα, 19/4/ 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 /4/ 2021 και ώρα 6:00. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ…

Ειδοποιητήρια εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν από τον  e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η εμπρόθεσμη εξόφλησή τους μπορεί να γίνει έως την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.