Παράταση καταβολής δόσης Απριλίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020…

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται…

λογιστικο γραφειο | φοροτεχνικα γραφεια

Παράταση τηλεργασίας – οργάνωσης χρόνου εργασίας έως 31/5/2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέες ΚΥΑ επέρχεται παράταση της υποχρεωτικής εξ’ αποστάσεως εργασίας κατά 50% έως 31/5/2021. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τις Αποφάσεις Αριθμ. οικ. 23182 και Αριθμ. οικ. 23180, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1733/17-4-2021 με θέματα ”Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη…

Τεχνολογιστική | λογιστικες εταιρειες

Μείωση ενοικίων Μαίου – Δυνατότητα νέας αίτησης για επιστρεπτέα 7.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με σημερινό Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών γίνεται αναφορά στη μείωση ενοικίων Μαΐου, αλλά και στη δυνατότητα να υποβολής αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 από τις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της τεθείσας προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδα μου». Από τις…