ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΤΗΣ 1/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 από τις 13:30 έως και την λήξη της εργασίας, θα πραγματοποιηθεί (μέσω τηλεδιάσκεψης) εσωτερικό σεμινάριο στο προσωπικό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μ. ΕΠΕ. Θέμα του σεμιναρίου : Νομοθετικές εξελίξεις – Οργάνωση εργασίας. Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των ενεργειών συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε τρέχοντα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά…