Τεχνολογιστική | λογιστικη εταιρειων

Αλλάζει ο κατώτατος μισθός από 1/1/2022

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εργασίας, από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €). Μια πιο αναλυτική…

λογιστικο γραφειο | λογιστες

Διευκρινίσεις για επιδοτούμενα προγράμματα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», «πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με δυο επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που είναι σε ισχύ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ, στις 24/12/2021. Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/12/2021 Αναφορικά με τα ανοικτά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του…