Σύνδεση Φορολογικών Μηχανισμών, Ταμειακών Μηχανών με POS

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS, από 1/1/2023 φέρουν την υποχρέωση διασύνδεσης αυτών. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1098/2022, της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών…

τεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για δυο νέα επιδοτούμενα προγράμματα :α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες καιβ) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή…