λογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Ποια είναι η διαδικασία για δωρεά χρημάτων από φυσικό πρόσωπο κάτοικο εξωτερικού σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας με Α βαθμού συγγένεια.

Στο παρόν ερώτημα, μελετάμε το δεδομένο φυσικό πρόσωπο- μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής (στο συγκεκριμένο παράδειγμα Αλβανίας), κάνει δωρεά χρημάτων σε φυσικό πρόσωπο μόνιμο κάτοικο Ελλάδας, με τον οποίο έχει πρώτου βαθμού συγγένειας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα πατέρας σε γιό). Η Δωρεά γίνεται κάνοντας χρήση αφορολόγητου λόγω Α βαθμού συγγένειας. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία είναι η…

λογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Δωρεά μας στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”

Ενημερώνουμε το πελατολόγιο μας ότι, στα πλαίσια Κοινωνικής Πολιτικής της εταιρείας, η οποία ακολουθείται ανελλιπώς από το 2014, πραγματοποιήσαμε τη δωρεά χρημάτων στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”. Η δωρεά υπολογίστηκε αναλογικά του αριθμού των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων που μας ανατέθηκαν για το φορολογικό έτος 2022. Για…

ιδρυση ΙΚΕ | Τεχνολογιστική

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Συνοπτικά: Εντός του Νοεμβρίου 2023, αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης της σχετικής δράσης. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι  οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν…

Texnologistiki | λογιστικο γραφειο

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Προϋπολογισμός Προγράμματος : 190.000.000€  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις   Στη Δράση θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Ως  νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι  οποίες είναι εντός του πρώτου…