λογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης

Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Νόμος 5073/2023, ΦΕΚ Α’/204/11-12-2023).

Συνοπτικά ο λόγος μας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα παρακάτω: Συγκεκριμένα, ο έχων ατομική επιχείρηση τεκμαίρεται ότι προσφέρει εργασία ελάχιστης αξίας και αμοιβής ίση με αυτή του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Το ποσό που θα προκύψει αυξάνεται κατά 10%…

Texnologistiki | μετατροπη οε σε ικε

Υπηρεσία Άμεσης Πληρωμής

Σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023 : Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες (δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις) που τηρούν Επαγγελματικό Λογαριασμό σε Τράπεζα, από 01/01/2024 θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω Υπηρεσιών Άμεσης Πληρωμής. Προτείνουμε άμεσα, για όλους τους Επαγγελματικούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς που διαθέτει μια επιχείρησή ,  να ολοκληρώσει την διαδικασία προκειμένου οι λογαριασμοί αυτοί να…

Σήμανση παραστατικών εσόδων με QR code

Συνοπτικά σας ενημερώνουμε ότι: Από 1/1/2024, όλα τα παραστατικά εσόδων μιας επιχείρησης (πχ ΑΠΥ, ΤΙΜ, Τ.Π.Υ., κλπ.), θα πρέπει να φέρουν εκτυπωμένο  QR code.  Συνεπώς, αν τα παραστατικά των εσόδων σας, δεν φέρουν εκτυπωμένο QR code, απευθυνθείτε ΑΜΕΣΑ στον τεχνικό της ταμειακής σας μηχανής ή του προγράμματος τιμολόγησης, προκειμένου το αργότερο από 1/1/2024 να πληρείται…