Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με Δελτίο Τύπου το Υ. Ανάπτυξης, ανακοίνωσε το επόμενο στάδιο για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ της οικονομίας.

Ανακοινώθηκαν οι επιχειρήσεις που επανεκκινούν τις δραστηριότητές τους στις 6, 8, 15, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 3/6/2020 του Υπ. Ανάπτυξης, που δημοσίευσε το Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων.

Για να δείτε το Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων, πατήστε εδώ.