Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Το άρθρο 11 του Ν. 4341/2015 καταγράφει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ως προς τις αγορές και υπηρεσίες που λαμβάνει για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων της απαλλάσσονται από κάθε φόρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αμοιβή ή και χρέωση οποιασδήποτε φύσεως.

Το δεδομένο αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν μαζί τους για την τιμολόγηση που θα κάνουν προς την Τράπεζα.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το νόμο 4341/2015, με θέμα «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με την συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία», πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 

various-mini-banners2b