1. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Στην «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ» από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
  2. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ : Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης, σε Αλεξίου Γεώργιο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
  3. ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ : Κατοχύρωση σήματος και επωνυμίας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» λεκτικό και σε Απεικόνιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.