Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΔΕΛ Ε 1153223 ΕΞ 2019/6-11-2019, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ».

Για να δείτε την ΔΕΛ Ε 1153223 ΕΞ 2019, πατήστε εδώ. small question sign