Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

 Σας καταθέτουμε το Ενημερωτικό Δελτίο της «Επιτροπής Ανταγωνισμού», ως προς τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του Ανταγωνισμού, όπως προκύπτουν από την οδηγία 2014/104/ΕΕ.

Για να δείτε την Ενημερωτικό Δελτίο πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 various-mini-banners2b