Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Από 12/1/2013 είναι σε ισχύ η Αγορανομική διάταξη με Αριθμ. 12-1145/2012 σύμφωνα με την οποία τα καταστήματα φέρουν την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας σε εμφανές σημείο, πλησίον του ταμείου συναλλαγής, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε Ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής :

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)».

 

various-mini-banners2b