Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λογος μας 

Πλέον, στις διατάξεις του ν. 4611/2019, σχετικά με την άρση των κατασχέσεων προστίθεται η διευκρίνιση ότι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου.

Στα ως άνω ισχύει η προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο.

Ενώ ποσά απαιτήσεων που δημιουργούνται μετά την γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται.

Αντίθετα, ποσά απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Ελληνικό  Δημόσιο.

Επιπλέον, στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και όλα τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν βασική οφειλή (βεβαιωμένες οφειλές χωρίς προσαυξήσεις και τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών), μέχρι 1.000.000,00 ευρώ.

Στην ρύθμιση των 120 δόσεων, πλέον ως ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται το ποσό των 20,00 ευρώ και το επιτόκιο ορίζεται στο 3%.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν  από τον νόμο 4621, με θέμα «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις», όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 128/31-7-2019.

Αν θέλετε να δείτε τον νόμο 4621/31-7-2019, πατήστε εδώ small question sign

 

 

 

 banner epixiriseon sm

banner idioton sm