Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Επήλθαν αλλαγές ως προς το επιτόκιο, καθώς και τον αριθμό δόσεων σε όσους έχουν ενταχθεί  στην ρύθμιση 100 δόσεων του ΙΚΑ.

Και συγκεκριμένα παρέχεται στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

 

Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται στην Εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμό 46/7-10-2015, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1, της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015, που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107) , 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32)».

Για να δείτε την εγκύκλιο, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία,  πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b