Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΚΑ της 1/11/2012 με Αρ. Πρωτ. Α20/251/115, ισχύουν οι κάτωθι ημερομηνίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών :

Οκτώβριος 2012 : από 1/11/2012 έως 30/11/2012
Νοέμβριος 2012 : από 3/12/2012 έως 31/12/2012
Δεκέμβριος 2012 : από 2/1/2013 έως 31/1/2013
Δώρο Χριστουγέννων 2012 : από 2/1/2013 έως 28/2/2013

Από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται σε διαφορετικές ημερομηνίες. Για τις ακριβείς ημερομηνίες, αναμένεται σχετική απόφαση του ΙΚΑ, βάσει της Φ. 80000/25028/1685/31-10-12 , έγγραφό του ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας.

Παρατήρηση : Η ως άνω ανακοίνωση έρχεται να τροποποιήσει την προηγούμενη εγκύκλιο της 15/6/2012 (αρ. πρωτ. Γ99/1/118), η οποία τροποποιούσε την εγκύκλιο της 23/4/2012 (αρ. πρωτ. Ε10/9), η οποία τροποποιούσε την ημερομηνία που προέβλεπε ο Νόμος 4075-Α’89 της 11/4/2012.

Σε πιθανή επόμενη τροποποίηση θα είμαστε και πάλι εδώ να σας ενημερώσουμε.