Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)».

Για να δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, πατήστε εδώ. small question sign