Φορολογικά - Λοιπάbanner-epixiriseon-sm

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, το Ελληνικό Δημόσιο, έχει την δυνατότητα, να πραγματοποιήσει αναδρομικό Φορολογικό έλεγχο, έως και 20 έτη πριν.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 4174/ΦΕΚ Α’ 170/26-7-2013, με θέμα «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», Άρθρο 36 με θέμα «Παραγραφή», Παράγραφο 3, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά « Εξαιρετικά πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από την λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης».  

Ενώ το άρθρο 82, με θέμα «Έναρξη ισχύος», αναφέρει «Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως….».

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm