Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

O εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 59, του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019.

Για να δείτε το άρθρο 59/4611-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.