Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά τις υποχρεώσεις για την αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού για πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικά έργα.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση της 7/11/2019, με Αρ. Πρωτ.: οικ. 51524/1262, του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ