Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 1/10/2019 και εφεξής απαιτείται η αναγγελία έναρξης/ μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν (και) από την Αριθμ. 40331/Δ1.13521 του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 3520/19-9-2019.

Για να δείτε το ΦΕΚ με Α.Φ. 3520/19-9-2019, πατήστε εδώ.