Παρακαλούμε όπως σε κάθε συναλλαγή με την εταιρία μας, ζητείστε Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Με αυτό τον τρόπο μας βοηθάτε :

  1. Να αποδίδουμε στο Ελληνικό Δημόσιο τους φόρους που μας αναλογούν.
  2. Τα λογιστικά Βιβλία της εταιρίας μας, να καταγράφουν τα πραγματικά δεδομένα. Συνεπώς οι ταμειακοί και λοιποί εσωτερικοί έλεγχοι να μπορούν να γίνουν με ακρίβεια.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνδρομή σας.