Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Η ανακοίνωση του ΟΑΕΕ της 26/1/2016, έχει ως εξής :

Η προβλεπόμενη για τις 31.1.2016 εφαρμογή του νέου επιτοκίου αποπληρωμής (Ν.4336/2015) στις δόσεις ρύθμισης Ν.4321/2015 μετατίθεται για τις 29.2.2016.

Η μετάθεση της ημερομηνίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά ο υπολογισμός των νέων δόσεων και να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

 

various-mini-banners2b