Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Στο εξής δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση ακινησίας οχήματος, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Ανά χρονική διάρκεια άρσης ακινησίας, ισχύουν τα παρακάτω :

•    για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των, ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα,
•    για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των, ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα,
•    για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του (31.12.2018), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημέρα της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
•    επί άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2018.

Για να πραγματοποιηθεί, η άρση ακινησίας  θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλει γραπτό αίτημα, στην Δ.Ο.Υ.  

Ο μήνας εντός του οποίου πραγματοποιείται η άρση ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος.

Να αναφερθεί ότι , αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις:

α) εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας.
β) εκπρόθεσμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί  επιλογή χρονικού διαστήματος ενός ή τριών μηνών άρσης, αυτή είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του έτους 2018, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος, με τον ίδιο τρόπο.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ. 1128/5.7.2018 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1128/2018, πατήστε εδώ. small question sign

banner epixiriseon sm

  banner idioton sm