Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά  – Ο λόγος μας 

Την αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με Α.Π. 132052/21-11-2019, με θέμα «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών».

Για να δείτε την Απόφαση, πατήστε εδώ.   small question sign

 

banner epixiriseon sm