Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις εάν μια επιχείρηση συνεργάζεται με ελεύθερους επαγγελματίες (ατομική επιχείρηση) , οι οποίοι παρέχουν τις Υπηρεσίες τους (π.χ. Πολιτικοί μηχανικοί, Πωλητές κλπ) με τρόπο από τον οποίο ανάγεται εξαρτημένη συνεργασία, οι οποίοι συνεργάζονται ημερησίως σε λιγότερους από τρείς (3) εργοδότες – επιχειρήσεις, τότε επί του ποσού της αμοιβής που καταγράφει το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών τους, θα πρέπει να αποδοθούν και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων