Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Το ανώτερο ασφαλιστικό όριο, ως προς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών σε ΤΕΑΥΦΕ, από 5.543,55 ορίζεται το 5.846,80 ευρώ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΤΕΑΥΦΕ , της 5/7/2016 με θέμα «Ανακοίνωση για αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών» .

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.