Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας :

Νομοθετήθηκε και κατόπιν προεδρικού Διατάγματος μπορεί να εφαρμοστεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ κλπ. ταμείων ασφάλισης.

Κατά την εφαρμογή του, σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα με την δραστηριότητά της, το μέγεθος των εγκαταστάσεων που κάνει χρήση, το ωράριο λειτουργίας της, τα έσοδά της, τις αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών της ειδικότητες, την γεωγραφική θέση της επιχείρησης, καθώς και τον υπολογισμό της τυχόν εισφοράς προσωπικής εργασίας του ιδιοκτήτη ή και των μελών της οικογένειάς του, θα καθορίζεται ο κατώτερος αριθμός ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών που η επιχείρηση πρέπει να καταβάλει στο ΙΚΑ κλπ, ασφαλιστικούς φορείς.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση, έχει «δηλώσει» λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές της βεβαιώνεται η διαφορά, ενώ αν έχει «δηλώσει» περισσότερες γίνονται αποδεκτές αυτές που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ΔΕΝ αποδέχεται το ποσό που προκύπτει από τον αντικειμενικό προσδιορισμό, έχει την δυνατότητα, εντός 2 μηνών να αμφισβητήσει τα αποτελέσματά του, καταθέτοντας το κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.

Συμβουλή μας : Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας, έχει κάνει την οποιαδήποτε ανάθεση (επαναλαμβανόμενων) υπηρεσιών (πχ απασχολείτε «εργαζόμενους με μπλοκάκι»), για την οποία δεν έχετε υπογράψει σχετικό Ιδιωτικό συμφωνητικό, κάντε το άμεσα, προκειμένου να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε σε τυχών διαφωνία σας, με το αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που θα σας δημιουργήσει το Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω καταγράφονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Ν. 4387/2016, άρθρο 46.

Για την εφαρμογή τους, απαιτείτε υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει.

Για να δείτε το άρθρο 46 του Ν.4387/2016,, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm