Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Η ΠΟΛ 1002/31-12-2014, καταγράφει ποιες επιχειρήσεις από την χρήση 2015 και εφεξής, για την έκδοση των παραστατικών εσόδων τους λιανικής δεν φέρουν την υποχρέωση χρήσης Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1002/31-12-2014 (η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 3/5-1-2015), με θέμα : «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος», πατήστε εδώ. small question sign

 

banner epixiriseon sm