Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σχετικά με την απαλλαγή ΦΠΑ, ως προς τον ΦΠΑ εσόδων μιας επιχείρησης, ισχύουν τα παρακάτω :

• Όταν η επιχείρηση, κατά τον προηγούμενο χρόνο λειτουργιάς της το σύνολο των εσόδων της (προ ΦΠΑ) ήταν μέχρι 10.000,00 ευρώ.
• Απαλλαγή ΦΠΑ, μπορεί να πάρει μια επιχείρηση και κατά το έτος έναρξης των εργασιών της.
• Η απαλλαγή ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγείτε ανεξαρτήτου κατηγορίας και τήρηση λογιστικών βιβλίων.
• Η υπέρβαση του ορίου των 10.000,00 εντός του φορολογικού έτους, καθιστά υποχρεωτική την μετάταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εντός του εν λόγω φορολογικού έτους.
• Σε προαιρετική ένταξη στο ειδικό καθεστώς, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής σε αυτό για 2 έτη.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την απόφαση της ΑΑΔΕ, με Αριθ. Πρωτ.: Ε 2012, της 17/1/2019, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινήσεων».

Για να δείτε την απόφαση με Αριθ. Πρωτ.: Ε 2012/2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

banner epixiriseon sm