Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Με την ΠΟΛ 1126/17-6-2015 του Υπ. Οικονομικών, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού για τους υποκείμενους οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000,00 ευρώ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1126/17.6.2015 του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν. 4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων”, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b